top of page

Litt flinkere hver eneste dag

Å være et selskap med fokus på bærekraft og miljø, handler om bedriftskultur og menneskene som arbeider der. For oss i abc handler det ikke om å være perfekt, men å forøke å bli litt flinkere og gjøre litt mer hver eneste dag - miljøbevisst. Vi forøker å gjøre det enkelt; vi finner løsninger i vår egen virksomhet som støtter opp under FN's bærekraftsmål - vårt lille bidrag til våre felles mål. 

abc audiovisuell teknikk as skal være en miljøbevisst bedrift i sitt marked og nærområde. Selskapet, med alle sine ansatte, skal engasjere seg for å finne frem til løsninger, produkter og tjenester som er miljøvennlige. Vi skal velge de løsninger som i minst mulig grad påvirker omgivelsene, både internt og eksternt.

 

 

 

 

Miljøfyrtårn

Vi har vært medlem av Miljøfyrtårn siden 2012. Som medlem av Miljøfyrtårn, forplikter vi oss til å ta vare på miljøet, jobbe kontinuerlig med å forbedre våre miljøtiltak, og påvirke andre til å gjøre det samme. Sertifiseringen er et bevis på at vi lever opp til offisielle og anerkjente miljøkrav, og at våre arbeidsprosesser og rutiner er gjenstand for jevnlig revisjon. abc følger de strengeste krav til etiske retningslinjer både internt og mot våre leverandører.

Avfallshåndtering

Siden 2009 har vi hatt en avtale med RAGN-SELLS som innbefatter omfattende kildesortering og håndtering av EE-avfall. Avtalens hensikt er et samarbeid for å sikre bærekraftig og miljøriktig håndtering av alt vårt avfall.

 

Emballasje

Som medlem av Grønt punkt bidrar vi aktivt til næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje.

 

Retningslinjer for produktvalg

Et riktig miljøvalg er vårt felles ansvar. I samarbeid med våre leverandører skal vi bestrebe å fremskaffe så miljøvennlige produkter som mulig. Det vil si produkter som ikke er helsefarlige, forurenser minimalt eller kan resirkuleres. Det bestrebes å benytte produkter med lavt strømforbruk og lang levetid.

Vi skal så langt det er mulig benytte produkter fra produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene til produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse. Produsentene skal være i stand til å dokumentere egen miljøpolicy og -regelverk.

L-Milj├©fyrta╠èrn-sertifis├©r-negativ-RG
Grøntpunkt.png
bottom of page