top of page

Serviceavtale

En serviceavtale skal sikre optimal- og problemfri drift av din AV-løsning.

Velg den serviceavtalen som passer best:

Alle våre servicenivåer inkluderer faste avtalte servicebesøk.​

Preventiv service

Ved hvert besøk vil en av våre eksperter utføre følgende:​

 • Komplett gjennomgang av hele anlegget. ​

 • Kontroll og etterjustering av alt utstyr og komponenter. ​

 • Funksjonstest og tilstandsvurdering. ​

 • Nødvendige firmwareoppdateringer kontrolleres og utføres minimum hvert andre år. ​

 • Detaljert tilstandsrapport utformes, og presenteres for kundens kontaktperson.​

Pevantiv service.png
Utrykningservice.png

Fjernservice

En moderne AV-løsning består av en rekke enheter som kobles sammen gjennom en- eller flere styringsenheter. Disse enhetene er alltid på nett, og programvareteknologien for å overvåke og utføre fjernservice har gjort kvantesprang de siste årene.

Vi i abc ligger i forkant av utviklingen, og har allerede tatt i bruk både egenutviklede løsninger og tredjepartsløsninger som Crestron® XIO-cloud™ markedets mest avanserte remote-styringssystem.

 

Uavhengig av hvilke produkter systemet er tilkoblet, vil det bidra til å:

 • Redusere feil generelt

 • Oppdage eventuelle fremtidige feil – før de oppstår

 • Redusere behovet for AV- og IT kompetanse hos kunde

 • Redusere behovet for reise og oppmøte, som igjen:

  • Reduserer kostnad for kunde og leverandør

  • Reduserer miljøbelastningen og CO2 avtrykket

 • Ved kompliserte utfordringer; minimere tiden det tar før eksperten er «tilstede» hos kunde

Fjernservice.png

Avhengig av den tekniske løsningen og deres forventninger til service, tilbyr vi flere servicenivåer

Gull.png

Gull-service

..

Sølv.png

Sølv-service

..

Bronsje.png

Bronsje-service

..

Utrykning

Alle våre servicenivåer inkluderer support, utbedring og oppmøte ved behov. Enhver servicehenvendelse på telefon, mail eller chat kartlegges og vurderes for raskes mulig problemløsing.

1.  Førstelinje support

2.  Ekspertsupport

3.  Utrykning

bottom of page