top of page

Prosjektering og prosjektledelse

Et vellykket auditorium, møterom eller konferansesal – krever en god plan, og et samspill mellom mange ulike fagfelt, produkter og aktører. Våre erfarne rådgivere har ekspertise innen både prosjektering og prosjektledelse, og kan bidra med å sikre kvalitet i både løsningene og gjennomføringen av oppdraget.

 

Prosjektering

Prosjekteringen involverer gjerne kunde, entreprenør og eventuelt arkitekt. Reisen fra ønsker og behov - til ferdige spesifikasjoner og tekniske tegninger kaller vi for systemdesign.

Deretter utarbeides en detaljert plan for gjennomføring, som inkluderer de ulike fagfeltene og ivaretar kundens fremdriftsplan.

Prosjektledelse

Selve gjennomføringen krever ofte at mange fagfelt skal spille sammen. Med mange aktører, tidsfrister og komplekse løsninger; fordrer dette at man har innsikten og kompetansen som kreves for å sikre det beste resultatet. Vi er vant til å koordinere mellom partene, og lage robuste gjennomføringsplaner.

  • IT

  • Nettverk

  • Strøm

  • Lys

  • Møbler

  • Akustikk

  • Lyddemping

bottom of page