top of page

Hørselen er en av våre viktigste sanser, om ikke den viktigste. Et budskap gis best ved god og tydelig lyd. Dårlig lyd kan også ofte oppleves som for lav, så skrur man opp lyden. Dette gir nødvendigvis ikke en bedre lyd, men en høyere lyd som også gir mer støy. Det å sitte å høre på masse støy er utrolig slitsomt. Lyd er et eget fagfelt og et av våre viktigste. Lyd er mer enn dyre høyttalere og forsterkere. Vår interesse ligger i det å justere lydanlegg optimalt og med dagens teknologi gjøres dette med god prosessering av lyd. 

  • Lydprosessering

  • Fjerne uønsket støy. 

  • Løsninger tilpasset alle typer rom, fra små møterom til store auditorier og arenaer

  • Skjulte og synlige lydløsninger

  • Akustisk demping

  • Skrankeslynger og teleslyngeanlegg 

  • Ekkokansellert lyd ved overføring/videokonferanse.

  • Høyttalere tilpasset rommets størrelse og formål, tak- eller vegg-montert, lydplanker, PA, Line array 

Lyd

bottom of page