top of page

Styringssystemer

For å oppnå et funksjonelt og brukervennlig møterom, konferanserom eller auditorium er et styringssystem helt nødvendig. Et styringssystem kan være synlig, som eksempelvis via et touch-panel Smarttelefon eller knapper, men like viktig at det også kan være usynlig og utføre oppgaver som er forventet.

Et godt levert styringssystem gjør rommets funksjoner enklere og mer intuitivt i bruk.

Et styringssystems kan styre eller sende/motta beskjeder fra kamera, skjerm, forsterker, høyttalere, lys, sensorer eller programmer/apper. Dette er et styringssystems primære oppgave, men ved å bruke et styringssystem reduserer du kabelbruk og kabelrot, og administrator kan få beskjed ved funksjonsfeil. Med styringssystem og vår nye serviceavtale sørger vi for å overvåke at alle komponenter fungerer som de skal og ordner funksjonsfeil via remote eller på stede - helt uten at kunde trenger å varsle.

bottom of page