top of page

Leverer pålitelige AV-løsninger til Laerdal Medicals livreddende simuleringsutstyr

Oppdatert: 25. jul. 2022

I snart 10 år har Laerdal Medical samarbeidet med abc audiovisuell as teknikk på lyd- og bildeløsninger til flere simulator-sentre i Norge.

- Medisinske simuleringer er helt avhengige av god lyd og gode bilder. Dessuten må systemene være enkle å bruke, forteller Berge Solheim hos Laerdal Medical i Stavanger.

abc audiovisuell teknikk as i Oslo har jobbet med Laerdal siden 2011, og har levert til et titalls sim-sentre over hele Norge. Blant annet Ullevål Universitetssykehus, Oslo Met og NTNU Gjøvik. De neste som er planlagt for nye installasjoner eller oppgraderinger er VID Oslo, Akershus Universitetssykehus (Ahus) og SAFER Laerdal Stavanger. Hovedformålet er alltid å sikre de beste lyd- og bildetjenestene til Laerdals kunder.


- Medisinske simuleringer er en effektiv og risikofri måte å øve seg på reelle, medisinske situasjoner. Men å hente inn god lyd og gode bilder fra medisinske simuleringsrom er faktisk veldig krevende. Flere stemmer skal fanges opp fra et større rom med en del bakgrunnsstøy, og dette får abc veldig bra til. Vi trengte noen som var profesjonelle og hadde lang erfaring på sine fagfelt. De kan veldig mye om lyd og bilde, mens vi i Laerdal kan veldig mye om medisinsk simulering. Sammen har vi fått til den realismen og kvaliteten vi ønsker å levere til våre kunder, sier Berge Solheim, som er Regional Manager for Technical Services hos Laerdal Medical i Stavanger.


Laerdal Medicals misjon er å redde liv: Siden Laerdal startet opp med medisinske simuleringsdukker i 1960, har trolig minst 2 millioner liv blitt reddet på verdensbasis. Mye på grunn av opplæring i hjerte-lungeredning (HLR), som ofte har blitt gjort på deres kjente simulator-dukke Resusci Anne. Lær mer om sim-trening her.

God kvalitet på lyd og bilder: Men også brukervennlige systemerBerge Solheim forteller at sim-sentre ved norske sykehus brukes hyppig gjennom hele året: Av svært mange mennesker og av helt ulike brukere. Naturlig nok vil da ikke alle som er med på en medisinsk simulering ha like mye kunnskap om eller erfaring med avanserte tekniske AV-løsninger.


Vi har noen kunder med en årlig produksjon på 10.000 til 16.000 studentdager i året. Derfor sier det seg selv at systemene for lyd og bilde må være helt intuitive og brukervennlige. Sim-rommene må kunne brukes slik at ingen trenger opplæring for å anvende systemene. Det ville vært enormt ressurskrevende å lære opp hver eneste person før hver eneste simulering, sier Berge Solheim.

Han sier evnen til å levere komplekse AV-løsninger, som samtidig er brukervennlige, er nettopp styrken til abc.

- De er veldig teknisk fokuserte og er opptatt av at hver eneste detalj skal stemme. Dessuten har de vilje og evne til fleksibilitet som er viktig for oss, og gir oss detaljoppfølging når vi trenger det. Det er en av grunnene til at vi har hatt et så langvarig og godt samarbeid med dem. Ikke minst setter de seg godt inn i våre produkter og ser våre kunders behov, sier han.Optimal overføring av lyd og bilde: Slik fungerer det


Morten Caspersen, prosjektleder hos abc audiovisuell teknikk as, forteller at de bistår Laerdal Medical etter installering av medisinsk simuleringsutstyr ved nye og eksisterende sim-sentre: I alt fra planlegging til oppfølging av brukerne.

Vi sørger blant annet for lydoverføringen fra operatørene i kontrollrommet, til dem som leder simuleringen inne i simulator-rommet. Operatøren kan sitte i kontrollrommet med et trådløst headset, og simulere beskjeder til dukken via en høyttaler som er plassert i den, sier han.

Uten riktig lydjustering vil operatøren høre sin egen stemme som et forstyrrende ekko fra mikrofonene i sim-rommet.

- Men vi bruker ekkokansellering, og forskjellige former for støyreduksjon, for å hindre ulyder fra ulike typer støykilder som ventilasjon, pustemaskiner og andre typer maskiner, sier han.

Siden forskjellige systemer skal fungere optimalt sammen, tar gjerne ABC seg av riktig oppsett av nettverket.Simulering er avhengig av god kvalitet på lyd og bilde


Simulatorene til Laerdal Medical blir blant annet brukt under opplæring av studenter, førstehjelpskurs, politi og andre nødetater, for å gi en mest mulig realistisk opplevelse av virkelige situasjoner. Morten Caspersen hos abc forteller at kameraer, høyttalere og mikrofoner settes opp rundt simulator-dukkene for å gjøre det mulig å ta opp hele seansen.


- I etterkant kjøres det debrief basert på lyd- og bildeopptak under simuleringen. Kvaliteten på opptakene er derfor avgjørende for en god debrief i etterkant, sier Morten Caspersen.


abcs teknikere og programmere setter sammen, justerer og integrerer det audiovisuelle utstyret slik at det er enklest mulig å betjene: Brukervennlighet er stikkordet. Lydstyring skal være så enkelt at det kan gjøres kun via et oversiktlig touchpanel på operatørplassen.

- En sømløs opplevelse er alltid målet vårt. Operatøren av utstyret skal kunne vie all oppmerksomhet til selve simuleringen og sim-dukken. De skal ikke bruke tid og ressurser på å lære, forstå og finne ut av hvordan utstyret betjenes, sier han.

Nysgjerrig på hva abc audiovisuell teknikk as kan gjøre for dere?

Med lidenskap for smarte AV-løsninger har vi ledet utviklingen i snart 30 år. Ta kontakt med oss på telefon 66 82 39 00 eller e-post post@abcteknikk.no

Comments


bottom of page